RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego, znak postępowania: KPTS-Z-48/D/OP/1/19/256

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego
znak postępowania: KPTS-Z-48/D/OP/1/19/256

Termin składania ofert – 13.01.2020r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 13.01.2020r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
6. Załącznik nr 5 – Wykaz narzędzi (wykaz autocystern)

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 18.12.2019 12:06
Dokument oglądany razy: 743
Nie podlega Ustawie