RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/20/36

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, znak postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/20/36

Termin składania ofert – do dnia 30.04.2020r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – w dniu 30.04.2020r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi – c.d. (następna tura)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 - formularz oferty na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format DOC
2. Załącznik nr 2 - formularz oferty na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format DOC
3. Załącznik nr 3 - wykaz dostaw - format DOC
4. Załącznik nr 4 - wykaz środków transportowych (autocystern) - format DOC
5. Załącznik nr 5 - wykaz stacji paliw - format DOC
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - format DOC
7. Załącznik nr 7 - wzór informacji, o której mowa w rozdziale XVI, Sekcja A, pkt 6 SIWZ - format DOC
8. Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII, sekcja C, pkt 2, lit. a) oraz sekcja D, pkt 2, lit. a) - format DOC
9. Załącznik nr 9 - wzór umowy na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format PDF
10. Załącznik nr 10 - wzór umowy na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format PDF
11. Załącznik nr 11 - klauzula informacyjna - format PDF

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 25.03.2020 11:08
Dokument oglądany razy: 1131
Podlega Ustawie