RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej znak postępowania: KPTS-Z-7/D/EE/1/20/70

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
znak postępowania: KPTS-Z-7/D/EE/1/20/70

Termin składania ofert – 10.07.2020r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 10.07.2020r., godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pytania i odpowiedzi

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw energii elektrycznej

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 19.06.2020 07:57
Dokument oglądany razy: 940
Nie podlega Ustawie