RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych znak postępowania: KPTS-Z-6/D/O/1/20/69

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy nowych opon samochodowych
znak postępowania: KPTS-Z-6/D/O/1/20/69

Termin składania ofert – 10.07.2020r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 10.07.2020r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiany i modyfikacje do SIWZ nr 1
Pytania i odpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik C – Formularz oferty
2. Załącznik C1 – Zestawienie opon samochodowych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 17.06.2020 10:23
Dokument oglądany razy: 823
Nie podlega Ustawie