RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 25.09.2013r. o godz. 11.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Oferta cenowa - załącznik A

2. Wykaz dostaw - załącznik nr 1

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w SIWZ - załącznik nr 2

4. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3

5. Wykaz środków transportu - załącznik nr 4

Sprostowanie (05-09-2013)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 02.09.2013 13:14
Dokument oglądany razy: 1599
Nie podlega Ustawie