RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych, znak postępowania: KPTS-Z-14/D/OSP/1/20/137

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych, znak postępowania: KPTS-Z-14/D/OSP/1/20/137

Termin składania ofert – 23.10.2020r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 23.10.2020r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 1
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zadanie nr 2

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Zestawienie olejów, smarów i płynów hamulcowych objętych zamówieniem
4. Załącznik a2 – Zestawienie płynów chłodniczych i płynów do spryskiwaczy objętych zamówieniem
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4a – Wykaz dostaw na oleje, smary i płyn hamulcowy
9. Załącznik nr 4b – Wykaz dostaw na płyny chłodnicze i płyny do spryskiwaczy
10. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniach producentów

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 29.09.2020 10:42
Dokument oglądany razy: 684
Nie podlega Ustawie