RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów znak postępowania: KPTS-Z-18/D/CZ/1/20/190

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów
znak postępowania: KPTS-Z-18/D/CZ/1/20/190

Termin składania ofert – 18.12.2020r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 18.12.2020r., godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4a – Wykaz dostaw części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
9. Załącznik nr 4b – Wykaz dostaw części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 01.12.2020 13:18
Dokument oglądany razy: 598
Nie podlega Ustawie