RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Drugi (II) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Dylewie 50B gm. Rypin - działka gruntu nr 180/2 /znak postępowania: KPTS-S-12/NZ/1/20/168/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Drugi (II) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Dylewie 50B gm. Rypin - działka gruntu nr 180/2 /znak postępowania: KPTS-S-12/NZ/1/20/168/


Termin składania ofert – do dnia 17.12.2020r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 17.12.2020r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 18.12.2020r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin II przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Załącznik /do pobrania/:
1. Oferta zakupu /formularz/ – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy - załącznik nr 2,
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości, jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia przez Sprzedawcę służebności przechodu i przejazdu oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej - załącznik nr 3,
4. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4,
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik nr 5.

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 12.11.2020 11:46
Dokument oglądany razy: 634
Nie podlega Ustawie