RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Przebudowa istniejącego zbiornika podziemnego wraz z infrastrukturą techniczną w wewnętrznej stacji paliw”, znak postępowania: KPTS-Z-5/RB/OW-1/1/21/8.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Przebudowa istniejącego zbiornika podziemnego wraz z infrastrukturą techniczną w wewnętrznej stacji paliw”, znak postępowania: KPTS-Z-5/RB/OW-1/1/21/8.

Termin składania ofert – 26.02.2021r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 26.02.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2

Dokumentacja techniczna:
1. Projekt budowlany
2. Rysunek nr 1 do projektu
3. Rysunek nr 2 do projektu

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 05.02.2021 08:58
Dokument oglądany razy: 675
Nie podlega Ustawie