RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-6/U/RO/1/21/45

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na regenerację opon samochodowych,
znak postępowania: KPTS-Z-6/U/RO/1/21/45

Termin składania ofert – 19.03.2021r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 19.03.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie opon bieżnikowanych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
7. Załącznik nr 5 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 24.02.2021 12:12
Dokument oglądany razy: 487
Nie podlega Ustawie