RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Przebudowa istniejącego zbiornika podziemnego w wewnętrznej stacji paliw”, znak postępowania: KPTS-Z-8/RB/OW-2/1/21/58.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o nazwie: Przebudowa istniejącego zbiornika podziemnego w wewnętrznej stacji paliw”, znak postępowania: KPTS-Z-8/RB/OW-2/1/21/58.

Termin składania ofert – 26.03.2021r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 26.03.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dokumentacja techniczna:
1. Projekt budowlany
2. Rysunek nr 1 do projektu

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 09.03.2021 11:00
Dokument oglądany razy: 581
Nie podlega Ustawie