RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej znak postępowania: KPTS-Z-11/D/EE/1/21/93

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej
znak postępowania: KPTS-Z-11/D/EE/1/21/93

Termin składania ofert – 19.07.2021r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 19.07.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sprostowanie do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik B – Formularz oferty
2. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
5. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw energii elektrycznej

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 24.06.2021 07:10
Dokument oglądany razy: 756
Nie podlega Ustawie