RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, nr postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/21/89

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego, nr postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/21/89

Termin składania ofert – do dnia 27.07.2021r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – w dniu 27.07.2021r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi – c.d. (II tura)

Informacja o kwotcie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I zamówienia (zadanie nr 1)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II zamówienia (zadanie nr 2)

Załączniki do SWZ:
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format DOC
2. Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format DOC
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia - format DOC
4. Załącznik nr 4 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - format DOC
5. Załącznik nr 5 - wzór wykazu stacji paliw – format DOC
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - format DOC
7. Załącznik nr 7 - wzór umowy na część I zamówienia (zadanie nr 1) - format PDF
8. Załącznik nr 8 - wzór umowy na część II zamówienia (zadanie nr 2) - format PDF

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 25.06.2021 09:30
Dokument oglądany razy: 777
Podlega Ustawie