RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy płynów chłodniczych, płynów do spryskiwaczy i płynu AdBlue – do samochodów, znak postępowania: KPTS-Z-21/D/PS/1/21/169

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy płynów chłodniczych, płynów do spryskiwaczy i płynu AdBlue – do samochodów, znak postępowania: KPTS-Z-21/D/PS/1/21/169

Termin składania ofert – 19.11.2021r., do godz. 10:30.
Termin wnoszenia wadium – 19.11.2021r., do godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert – 19.11.2021r., godz. 10:45.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie płynów chłodniczych, płynów do spryskiwaczy i płynu AdBlue, objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw na płyny chłodnicze, płyny do spryskiwaczy i płyn AdBlue
7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przeznaczeniu i spełnianiu wymagań – płyny chłodnicze, płyny do spryskiwaczy i płyn AdBlue

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 26.10.2021 12:56
Dokument oglądany razy: 452
Nie podlega Ustawie