RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawy akcesoriów warsztatowych, znak postępowania: KPTS-Z-19/D/AW/1/21/166

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawy akcesoriów warsztatowych
znak postępowania: KPTS-Z-19/D/AW/1/21/166

Termin składania ofert – 15.11.2021r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 15.11.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi
Zmiany i Modyfikacje nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie akcesoriów warsztatowych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 21.10.2021 10:06
Dokument oglądany razy: 407
Nie podlega Ustawie