RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy olejów, smarów i płynu hamulcowego, znak postępowania: KPTS-Z-20/D/OSP/1/21/168

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy olejów, smarów i płynu hamulcowego
znak postępowania: KPTS-Z-20/D/OSP/1/21/168

Termin składania ofert – 19.11.2021r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 19.11.2021r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 19.11.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie olejów, smarów i płynu hamulcowego, objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw na oleje, smary
7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przeznaczeniu i spełnianiu wymagań - oleje smary, płyn hamulcowy

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 26.10.2021 12:25
Dokument oglądany razy: 547
Nie podlega Ustawie