RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-24/D/CZ/1/21/193

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych dla pojazdów,
znak postępowania: KPTS-Z-24/D/CZ/1/21/193

Termin składania ofert – 22.12.2021r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 22.12.2021r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 22.12.2021r., godz. 10:15.

Uwaga - zmiana terminów:

Termin składania ofert –28.12.2021r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 28.12.2021r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 28.12.2021r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zmiany i modyfikacje nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej - po zmianie
5. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
6. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
8. Załącznik nr 4a – Wykaz dostaw części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
9. Załącznik nr 4b – Wykaz dostaw części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 24.11.2021 13:46
Dokument oglądany razy: 459
Nie podlega Ustawie