RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na ochronę elektroniczną mienia, znak postępowania: KPTS-Z-3/U/OM/1/22/11

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na ochronę elektroniczną mienia
znak postępowania: KPTS-Z-3/U/OM/1/22/11

Termin składania ofert – 15.02.2022r., do godz. 11:00.
Termin wnoszenia wadium – 15.02.2022r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert – 15.02.2022r., godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1, zadanie nr 2 i zadanie nr 3

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik A3 – Formularz oferty na zadanie nr 3
4. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
5. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
7. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
8. Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
9. Załącznik nr 6 – Wniosek o przesłanie informacji poufnych

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 31.01.2022 14:31
Dokument oglądany razy: 447
Nie podlega Ustawie