RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy miału weglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy miału weglowego do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 25.09.2013r. o godz. 09.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Oferta cenowa - załącznik A

2. Oferta cenowa - załącznik B

3. Oferta cenowa - załącznik C

4. Wykaz dostaw - załącznik nr 1

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w SIWZ - załącznik nr 2

6. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 02.09.2013 13:21
Dokument oglądany razy: 1597
Nie podlega Ustawie