RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości: 87-700 Aleksandrów Kujawski /znak postępowania: KPTS-S-2/NZ/1/22/13/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości: 87-700 Aleksandrów Kujawski /znak postępowania: KPTS-S-2/NZ/1/22/13/


Termin składania ofert – do dnia 28.03.2022r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 28.03.2022r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 01.04.2022r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin I przetargu

Informacja o wyniku I przetargu

Załącznik /do pobrania/:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy - załącznik nr 2,
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej - załącznik nr 3,
4. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4,
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik nr 5.

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 21.02.2022 10:17
Dokument oglądany razy: 361
Nie podlega Ustawie