RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-4/U/RO/1/22/57

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-4/U/RO/1/22/57

Termin składania ofert – 30.03.2022r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 30.03.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 30.03.2022r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie opon bieżnikowanych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Wykaz usług
7. Załącznik nr 5 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 09.03.2022 09:50
Dokument oglądany razy: 338
Nie podlega Ustawie