RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na roboty budowlane - Likwidacja studni głębinowej w Dylewie, znak postępowania: KPTS-Z-7/RB/OR-1/1/22/65

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Przetarg pisemny nieograniczony na roboty budowlane - Likwidacja studni głębinowej w Dylewie, znak postępowania: KPTS-Z-7/RB/OR-1/1/22/65

Termin składania ofert – 06.05.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 06.05.2022r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik A – Formularza oferty
2. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
3. Załącznik nr 2 – Wykaz robót budowlanych hydrogeologicznych
4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z racji nadzoru
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Dokumentacja techniczna:
1. Projekt Robót Geologicznych
2. Decyzja zatwierdzająca projekt
3. Decyzja - pozwolenie wodnoprawne na likwidację studni głębinowej

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 12.04.2022 13:57
Dokument oglądany razy: 418
Nie podlega Ustawie