RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostosowanie układu pomiarowego budynku stacji transformatorowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku do wymogów technicznych TPA.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostosowanie układu pomiarowego budynku stacji transformatorowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku do wymogów technicznych TPA.

Termin składania ofert w tym przetargu upływa w dniu 27.09.2013r. o godz. 09.00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Oferta cenowa - załącznik A

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w SIWZ - załącznik nr 1

3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2

4. Wykaz wykonanych/ wykonywanych robót budowlanych - załącznik nr 3

5. Oświadczenie o podwykonawcach - załącznik nr 4

6. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 5

Zmiana nr 1 treści SIWZ (05-09-2013)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 29.08.2013 09:26
Dokument oglądany razy: 1704
Nie podlega Ustawie