RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włocławku przy ul. Rolnej /znak postępowania: KPTS-S-5/NZ/1/22/100/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włocławku przy ul. Rolnej /znak postępowania: KPTS-S-5/NZ/1/22/100/

Termin składania ofert – do dnia 05.08.2022r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 05.08.2022r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 09.08.2022r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin I przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Załącznik /do pobrania/:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu oraz oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy - załącznik nr 2,
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości, jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia przez Sprzedawcę służebności przechodu i przejazdu oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej - załącznik nr 3,
4. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 4,
5. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik nr 5.

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 04.07.2022 14:28
Dokument oglądany razy: 394
Nie podlega Ustawie