RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy części regenerowanych, znak postępowania: KPTS-Z-31/D/CR/1/22/167

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy części regenerowanych, znak postępowania: KPTS-Z-31/D/CR/1/22/167

Termin składania ofert – 09.12.2022r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 09.12.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 09.12.2022r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie części regenerowanych objętych zamówieniem.
3. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
4. Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw części regenerowanych
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 835, ze zm.)
7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 835, ze zm.)
8. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 15.11.2022 08:40
Dokument oglądany razy: 225
Nie podlega Ustawie