RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na usługi o nazwie: Ochrona elektroniczna mienia znak postępowania: KPTS-Z-3/U/OME/1/23/23

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na usługi o nazwie: Ochrona elektroniczna mienia
znak postępowania: KPTS-Z-3/U/OME/1/23/23

Termin składania ofert – 15.02.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 15.02.2023r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 15.02.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik A3 – Formularz oferty na zadanie nr 3
4. Załącznik nr 1a – Jednolite Oświadczenie na zadanie nr 1 /z instrukcją jego wypełnienia/
5. Załącznik nr 1b – Jednolite Oświadczenie na zadanie nr 2 /z instrukcją jego wypełnienia/
6. Załącznik nr 1c – Jednolite Oświadczenie na zadanie nr 3 /z instrukcją jego wypełnienia/
7. Załącznik nr 2a – Wykaz usług na zadanie nr 1
8. Załącznik nr 2b – Wykaz usług na zadanie nr 2
9. Załącznik nr 2c – Wykaz usług na zadanie nr 3
10. Załącznik nr 3a – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – zadanie nr 1
11. Załącznik nr 3b – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – zadanie nr 2
12. Załącznik nr 3c – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – zadanie nr 3
13. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
14. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
15. Załącznik nr 6a – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zadanie nr 1
16. Załącznik nr 6b – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zadanie nr 2
17. Załącznik nr 6c – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zadanie nr 3
18. Załącznik nr 7 – Wniosek o przesłanie informacji poufnych

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 30.01.2023 11:34
Dokument oglądany razy: 284
Nie podlega Ustawie