RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy olejów, smarów i płynów dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-36/D/OSP/1/22/174

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na dostawy olejów, smarów i płynów dla pojazdów, znak postępowania: KPTS-Z-36/D/OSP/1/22/174

Termin składania ofert – 22.12.2022r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 22.12.2022r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 22.12.2022r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Załączniki w formacie DOC - do pobrania:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik a1 – Zestawienie olejów, smarów i płynu hamulcowego objętych zamówieniem - zadanie nr 1
3. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
4. Załącznik a2 – Zestawienie płynów chłodniczych, płynu do spryskiwaczy i płynu AdBlue objętych zamówieniem – zadanie nr 2
5. Załącznik nr 1a – Jednolite Oświadczenie na zadanie nr 1 /z instrukcją jego wypełnienia/
6. Załącznik nr 1b – Jednolite Oświadczenie na zadanie nr 2 /z instrukcją jego wypełnienia/

7. Załącznik nr 2a – Wykaz dostaw olejów, smarów i płynu hamulcowego – zadanie nr 1
8. Załącznik nr 2b – Wykaz dostaw płynów chłodniczych, płynu do spryskiwaczy i płynu AdBlue – zadanie nr 2
9. Załącznik nr 3a – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – zadanie nr 1
10. Załącznik nr 3b – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – zadanie nr 2
11. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2022r. poz. 835, ze zm.)
12. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2022r. poz. 835, ze zm.)
13. Załącznik nr 6a – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zadanie nr 1
14. Załącznik nr 6b – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zadanie nr 2
15. Załącznik nr 7a – Oświadczenie Wykonawcy o przeznaczeniu i spełnianiu wymagań - oleje smary, płyn hamulcowy – zadanie nr 1
16. Załącznik nr 7b – Oświadczenie Wykonawcy o przeznaczeniu i spełnianiu wymagań - płyny chłodnicze, płyn do spryskiwaczy, płyn AdBlue – zadanie nr 2

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 06.12.2022 09:16
Dokument oglądany razy: 545
Nie podlega Ustawie