RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych dla pojazdów znak postępowania: KPTS-Z-2/D/CZ/1/23/10

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych dla pojazdów
znak postępowania: KPTS-Z-2/D/CZ/1/23/10

Termin składania ofert – 10.02.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 10.02.2023r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – 10.02.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty na zadanie nr 1 i zadanie nr 2

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej
5. Załącznik nr 1a – Jednolite Oświadczenie na zadanie nr 1 /z instrukcją jego wypełnienia/
6. Załącznik nr 1b – Jednolite Oświadczenie na zadanie nr 2 /z instrukcją jego wypełnienia/
7. Załącznik nr 2a – Wzór wykazu dostaw części zamiennych na zadanie nr 1
8. Załącznik nr 2b – Wzór wykazu dostaw części zamiennych na zadanie nr 2
9. Załącznik nr 3a – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – zadanie nr 1
10. Załącznik nr 3b – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – zadanie nr 2
11. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
12. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129)
13. Załącznik nr 6a – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zadanie nr 1
14. Załącznik nr 6b – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – zadanie nr 2

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 25.01.2023 08:05
Dokument oglądany razy: 284
Nie podlega Ustawie