RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Brodnicy /znak postępowania: KPTS-S-1/NZ/1/23/4/

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Pierwszy (I) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Brodnicy
/znak postępowania: KPTS-S-1/NZ/1/23/4/

Termin składania ofert – do dnia 17.02.2023r., do godz. 15:00.
Termin wniesienia wadium – do dnia 17.02.2023r.
Termin otwarcia ofert – w dniu 21.02.2023r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin I przetargu

Informacja uzupełniająca do Regulaminu I przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Załącznik /do pobrania/:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, warunkami i przedmiotem przetargu, oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej nabywcy, oświadczeniu o dokonaniu wizji lokalnej nieruchomości – załącznik nr 2 ,
3. Zobowiązanie do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz zobowiązanie do wpłaty ceny nabycia nieruchomości oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy notarialnej – załącznik nr 3,
4. Zobowiązanie do zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń nieruchomości – załącznik nr 4,
5. Oświadczenie oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 5,
6. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - załącznik nr 6.

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 17.01.2023 10:04
Dokument oglądany razy: 528
Nie podlega Ustawie