RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg pisemny nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-16/U/RO/1/23/96

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg pisemny nieograniczony na regenerację opon samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-16/U/RO/1/23/96

Termin składania ofert – 17.05.2023r., do godz. 10:00.
Termin wnoszenia wadium – 17.05.2023r., do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert – 17.05.2023r., godz. 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Załącznik A – Formularz oferty
2. Załącznik A1 – Zestawienie opon bieżnikowanych objętych zamówieniem
3. Załącznik nr 1 – Jednolite Oświadczenie /z instrukcją jego wypełnienia/
4. Załącznik nr 2 – Wykaz usług
5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7, ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r (Dz. U. z 2023r. poz. 129, z póź. zm.)
8. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Opublikował: Stanisław Jastrzębski
Publikacja dnia: 25.04.2023 09:23
Dokument oglądany razy: 166
Nie podlega Ustawie