RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.08.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany

Witamy na stronie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna

z siedzibą we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony w dniu 21.08.2012r. w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej www.pks.wlocl.pl i www.bip.kpts.pl (jako załączniki poniżej).

Komunikat
Wykaz Nieruchomości KPTS S.A. przeznaczonych do sprzedaży 21.08.2012Ogłoszenie przetargu na sukcesywne dostawy oleju napędowego - ZP na ON - VII 2012r.

Aktualności

Unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta

28.09.2017

Działając w imieniu Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., niniejszym zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. Unieważnienie postępowania nastąpiło uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 21/II/2017 z dnia 27 września 2017 roku.

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

28.09.2017

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2017 i 2018 są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

18.07.2017

  „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy przedmiotowe sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”www.bip.kpts.com.pl/userfiles/file/bilans2017/zalacznik_do_uchwaly_RN_2017.pdf

Rada Nadzorcza Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na:

20.09.2016

 „przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy przedmiotowe sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki”Opublikował: Krzysztof Pietrasiak
Publikacja dnia: 20.08.2012
Podpisał: Krzysztof Pietrasiak
Dokument z dnia: 12.07.2012
Dokument oglądany razy: 4 020