RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień stanowiących zamówienia sektorowe w rozumieniu art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907).
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy udzielania zamówień sektorowych o wartości przekraczającej 5 000 złotych, a nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 400 000 euro dla dostaw i usług i kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych.
  3. Do zamówień sektorowych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw i usług i kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907).

Pełen tekst regualminu: Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.Opublikował: Michał Nodzyński
Publikacja dnia: 03.12.2013
Podpisał: Michał Nodzyński
Dokument z dnia: 03.12.2013
Dokument oglądany razy: 4 632