RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja regulaminu

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień stanowiących zamówienia sektorowe w rozumieniu art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza, wyrażoną w złotych, równowartość kwoty 30 000 euro i jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 414 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 186 000 euro dla robót budowlanych
  3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy udzielania zamówień sektorowych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 414 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 186 000 euro dla robót budowlanych. Dla tych zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Pełen tekst regualminu: Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 07.10.2015
Podpisał: Michał Nodzyński
Dokument z dnia: 03.12.2013
Dokument oglądany razy: 4 862