RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowy regulamin

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna

  1.  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień stanowiących zamówienia sektorowe w rozumieniu art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza, wyrażoną w złotych, równowartość kwoty 30 000 euro i jest ona mniejsza, od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 418 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 225 000 euro dla robót budowlanych
  3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy udzielania zamówień sektorowych o wartości:
    1. równej lub przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 418 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 225 000 euro dla robót budowlanych - dla tych zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
    2. nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale 7, § 22, ust. 4.

Pełen tekst regualminu: Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 17.02.2017
Podpisał: Michał Nodzyński
Dokument z dnia: 03.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 674