RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja wysokości KZ

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.879.000,- (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.587.900.000 (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.


Wszystkie akcje obejmuje Województwo Kujawsko - PomorskieOpublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 27.03.2019
Podpisał: Krzysztof Pietrasiak
Dokument z dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany razy: 6 141