RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści regulaminu

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna

  1.  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień sektorowych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza, wyrażoną w złotych, równowartość kwoty 30 000 euro i jest ona mniejsza, od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 443 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 548 000 euro dla robót budowlanych
  3. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do:
    1. zamówień o wartości równej lub przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 443 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 548 000 euro dla robót budowlanych - dla tych zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
    2. zamówień o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale 7, § 22, ust. 4,

Pełen tekst regualminu: Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 19.11.2019
Podpisał: Łukasz Korczak
Dokument z dnia: 19.11.2019
Dokument oglądany razy: 6 556