RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.079.000,- zł (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.907.900.000 (jeden miliard dziewięćset siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Wszystkie akcje obejmuje Województwo Kujawsko - PomorskieOpublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 27.08.2020
Podpisał: Krzysztof Pietrasiak
Dokument z dnia: 07.05.2012
Dokument oglądany razy: 6 525