RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna

  1.  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień sektorowych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, do których nie mają zastosowania przepisy obowiązującej ustawy „Prawo zamówień publicznych” zwanej dalej „Ustawą Pzp”.
  2. Niniejszy Regulamin dotyczy udzielania zamówień sektorowych, których wartość przekracza, kwotę 130 000 złotych i jest ona mniejsza, od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 382 000 euro dla robót budowlanych.
  3. Postanowień Regulaminu nie stosuje się do:
    1. zamówień o wartości równej lub przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartość kwoty 431 000 euro dla dostaw lub usług i kwoty 5 382 000 euro dla robót budowlanych - dla tych zamówień stosuje się przepisy obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych,
    2. zamówień o wartości nieprzekraczającej kwotę 130 000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale 7, § 23, ust. 4

Pełen tekst regualminu: Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 01.04.2022
Podpisał: Łukasz Korczak
Dokument z dnia: 30.03.2022
Dokument oglądany razy: 7 225