RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla pojazdów użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., znak: KPTS-Z-14/D/OSP/1/15/75.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla pojazdów użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., znak: KPTS-Z-14/D/OSP/1/15/75.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana nr 1 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi c.d.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty - załącznik A
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1
3. Wykaz dostaw - załącznik nr 2
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3
5. Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Termin składania ofert - 26.08.2015r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert - 26.08.2015r. o godz. 10.15.

Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 06.08.2015 20:28
Dokument oglądany razy: 1376
Nie podlega Ustawie