RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na sukcesywne dostawy akcesoriów warsztatowych, znak: KPTS-Z-3/D/AW/1/16/22

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy akcesoriów warsztatowych do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego spółka Akcyjna, znak postępowania: KPTS-Z-3/D/AW/1/16/22.

Tryb postępowania: zapytanie o cenę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 07.03.2016 13:18
Dokument oglądany razy: 1275
Nie podlega Ustawie