RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów samochodowych, znak: KPTS-Z-33/D/CZ/1/16/183

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów samochodowych, znak postępowania: KPTS-Z-33/D/CZ/1/16/183

Termin składania ofert – 13.09.2016r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 13.09.2016r. o godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – zadanie nr 1 – załącznik A1
2. Formularz oferty – zadanie nr 2 – załącznik A2
3. Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej – załącznik nr 1
4. Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej – załącznik nr 2
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4
7. Wykaz dostaw części zamiennych dla pojazdów samochodowych – załącznik nr 5
8. Informacja o grupie kapitałowej – załącznik nr 6

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 26.08.2016 13:00
Dokument oglądany razy: 1249
Nie podlega Ustawie