RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów, znak: KPTS-Z-34/D/AU/1/16/188

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg nieograniczony na dostawę autobusów używanych, znak postępowania: KPTS-Z-34/D/AU/1/16/188

Termin składania ofert – 26.09.2016r., do godz. 11:00.
Termin otwarcia ofert – 26.09.2016r. o godz. 11:15.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki /do pobrania/:
1. Formularz oferty – załącznik A
2. Kompletacja autobusu – załącznik B
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2
5. Informacja/lista dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 3

Opublikował: Kamila Krajnik
Publikacja dnia: 12.09.2016 12:48
Dokument oglądany razy: 1301
Nie podlega Ustawie